• adobestock_185647656
  • slider1
  • slider2
Välkommen till

Optoschakt AB

Tjänster

Projekt

Kontakt

Optoschakt


Företagets namn är relativt nytt inom järnvägs sektorn, men personalen med dess erfarenhet har flera år på nacken inom branschen. Givetvis har vi precis som alla andra märkt av resurs bristen av fältpersonal i landet, detta ledde till att vi valde att börja utbilda nya medarbetare som med mycket energi kom in i företaget och såg nya lösningar på gamla och trogna arbetsmetoment.

- Så här har vi gjort i 100 år och så här kommer vi att fortsätta jobba i 100 år till

Detta var ju reaktionen hos våra beställare som vi blev bemöta med, inte så konstigt kanske kan man tycka med tanke på säkerthetsaspekten. Men med noga genomgångna säkerthetsanalyser såg vi att genom våra nya arbetsmetoder höjer vi säkerhetsnivån och effektiviteten generellt.
- Byta slipers fram till frukost, montera en KTL - brygga innan lunch sen befästa 500m fast clip slipers med vårat befästningsaggregat innan nästa maskinförare kommer och skall fortsätta nattskiftet, då han skall schakta upp och göra i ordning bädden inför växeln som skall monteras innan morgontrafiken börjar rulla.

Allt detta är helt normala arbetsförhållanden för oss!